Диний сабаттулук түрмөгү-Диндердин жарылуу тарыхы.

Регионалдык күчтөрдүн дүйнөлүк саясатта өз тең салмактуулуктарын сактоо күрөшүндө, саясаттын ар кандай факторлору: экономика, демография, табигый ресурс, маданият жана дин ж.б тармактар өзгөчө талдоону жана баалоону талап кылат.
Кененирээк видеодон көрө аласыз.

 

Комментарийлерди караңыз:

Дин

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg