Диний сабаттулук түрмөгү-Диндердин жарылуу тарыхы. 2-бөлүм.

 Негизги дүйнөлүк диндер - христиан, ислам, буддизм болуп саналат. Алардын ар бири көптөгөн ири жана чакан бутактарга жана секталарга бөлүнөт. Жаңы топтордун үзгүлтүксүз түзүлүшүнөн улам дүйнөдө канча дин, ишеним бар экендигин айтуу кыйын, бирок айрым маалыматтарга караганда, азыркы этапта миңдеген диний агымдар бар.

Комментарийлерди караңыз:

Дин

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg