Окумуштуулар дүйнөдө биринчи жолу 2020-жылы декабрда бейтаптан бөлүнүп чыккан британиялык коронавирус штаммын сүрөткө тартып алышты.

Вирустун микроскоп менен сүрөткө түшүүсү жаңы коронавирустун ушул вариантынын касиеттерин, анын ичинде структуралык өзгөчөлүктөрүн жана лабораториялык жаныбарларды колдонуп, клеткалардын өсүмдүктөрүндө жана эксперименталдык моделдериндеги көрүнүштөрүн изилдөөнүн алкагында алынгандыгы белгиленди.
Сүрөт электрондук микроскопунун жардамы менен 100,000x чоңойтуу менен алынган. Вирустук бөлүкчө (жебе) тегеректелген, диаметри 140 нанометрге жакын бир аз плеоморф жана коронавирус үчүн мүнөздүү, узундугу 20 нм болгон колба сымал ашпломерлер (спикулалар).

Комментарийлерди караңыз:

Дүйнө жаӊылыктары

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg