ЕККУ Кыргызстандын шайлоосун тааныйт.

"ОБСЕ-Кыргыз Республикасында мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн президенттик шайлоо талапкерлер үчүн бирдей эмес шарттарда өттү"-деп белгилеп,  ошол эле учурда шайлоо демократиялык негизде өткөрүлгөнүн жана  шайлоонун жыйынтыгын таанырын  жарыялады.

Комментарийлерди караңыз:

Саясат

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg