"Келечекке Жол" медиа жана мониторинг борбору.

"Келечекке Жол" мониторинг борбору өз ишин №70 мектептеги №1216 шайлоо участкасында байкоо жүргүзүү менен баштады.

Комментарийлерди караңыз:

Саясат

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg