Курултай тууралуу...

      8-ДЕКАБРДА ӨТКӨН Элдик Курултайда кээ бир уюштуруучулар, баяндамачылар, чыгып сүйлөгөндөр Курултайды мамлекеттик жогорку бийликке айлантып, үч бийликтин башында турган эң бийик мамлекеттик орган кылууга аракеттерди көрүштү. Түбөлүгү туура болгону менен.
Бирок, коом ага азыр даяр эмес. Айтылган ал максатка этап-этап менен жетүүгө болот.
Курултай жылына бир жолу чогулуп, мамлекеттик бийлик органдарынан отчёт алып, кайра тарап кете турган жалпы элдик улуу жыйын же коомдук институт болуш керек.
       Азыр Кыргыз Республикасы 21-кылымда жашап, эл аралык саясатта эгемен өлкө катары жүздөгөн эл аралык милдеттенмелери бар. Ал эми Курултайдын талабы бул келишимдерге карама-каршы келип калат.
Курултай Конституциянын жаңы реадакциясы боюнча бул- кеңеш берүүчү, байкоочу, багыттоочу, баа берүүчү жалпы элдик жыйын болуп саналат.

Комментарийлерди караңыз:

Саясат

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg