Кыргызстандагы ажайып кооз жерлер.

 Кыргыз жерибиздин тоолоруна жаратылышына суктанып, көптөгөн мамлекеттерден туристтер, чет элдик меймандар келип эс алып кетишет. Жаратылыштын кооздугу менен көз жоосун алган өлкөбүздун бир катар кооз жерлерин сиздерге тааныштыра кетелик.  Үй- бүлө мүчөлөр менен барып, өз мекенибизде табигат койнунда эс алып эргүү алыңыздар.

 

Комментарийлерди караңыз:

Туризм

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg